Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

1. Pietarin kirjeen 1. luku jatkuu…

 

13. Vyöttäkää siis mielenne ja olkaa raittiita. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.

14. Olkaa niin kuin kuuliaiset lapset älkääkä mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte.

15. Tulkaa sen sijaan kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä.

16. Onhan kirjoitettu: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä."

17. Jos te siis Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika.

18. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla,

19. vaan Kristuksen, kuin virheettömän ja tahrattoman Karitsan, kalliilla verellä.

20. Hänet oli kyllä ennalta tunnettu jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina hänet on tuotu julki teitä varten.

21. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne ja toivonne on Jumalassa.

22. Puhdistakaa sielunne totuudelle kuuliaisina vilpittömään veljesrakkauteen ja rakastakaa toisianne kestävästi, puhtaasta sydämestä.

23. Tehän olette uudestisyntyneet, ette katoavasta siemenestä vaan katoamattomasta, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

24. Sillä kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen loisto kuin ruohon kukka. Ruoho kuihtuu ja kukka varisee,

25. mutta Herran sana pysyy iäti.

Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu.

 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: 1Piet. 1:12-25)

 

12.Profeetat tiesivät, ettei se mistä he ennustivat mitenkään voinut toteutua heidän omana aikanaan, vaikka he itse ja heidän aikalaisensa saivat nauttia tämän julistuksen siunauksista. He olivat uskon kautta osallisia siitä pelastuksesta, joka oli tuleva. He ymmärsivät pelastuksen tulevan ilman että he itse pääsisivät siitä täysin osallisiksi. Se osoittaa, että he eivät kirjoittaneet itselleen, vaan tuleville sukupolville. Edes enkelit eivät ymmärrä täysin tätä pelastusta. He eivät tiedä kaikkea. Se, mitä Jeesuksen työssä tapahtui, on heidän tietämyksensä ulkopuolella. He saavat tietoa tästä vain sen välityksellä, mitä seurakunnassa tapahtuu (Ef 3:10).

Kehotus Jumalan mielen mukaiseen elämään

13."Sentähden" - koska profeetat palvelivat teitä tällä tavalla pääsemättä itse siitä osallisiksi. "Raittius" tarkoittaa tässä hengellistä itsekuria. Se on tarpeen, jotta uskova ei antaisi maailman kavalien viettelysten voittaa itseään. Vrt. 4:7. Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen tapahtuu äkkiarvaamatta. Häntä odottavien tulee olla valmiina. "Itsensä vyöttäminen" kuvaa valmiutta edessä olevaan tehtävään. "Toivo", jota apostoli korostaa jakeessa 3, toistuu tässäkin, ja nyt hän kehottaa lukijoita luottamaan täysin siihen armoon, joka tulee heidän osakseen Jeesuksen ilmestyessä.

14.Kehotettuaan uskovia hengelliseen raittiuteen ja kestävyyteen toivossa Pietari opettaa kuuliaisuudesta, pyhityksestä ja jumalisuudesta. "Kuuliaiset lapset" ovat niiden vastakohta, joita Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä vihan lapsiksi (2:3) ja tottelemattomuuden lapsiksi (5:6). Totteleminen on näille lapsille ominaista. Kuuliaisuus on heidän luonteenlaatunsa olennainen piirre. Heillä on uskon kuuliaisuus (j. 22). ja heidän tulee osoittaa sitä käytännössä. Entiset himot johtuivat tietämättömyydestä; he eivät tunteneet Jumalaa. Tämä koski niin juutalaisia kuin pakanoitakin (Room 1:18-21; 2:21-24; Ef 4:18).

15.Jumala kutsui meidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa (2:9) ja iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa (5:10). Sanalla "kutsua (kaleè)" on useita merkityksiä: a) kutsua alemmasta säädystä tai esim. vankeudesta (kuten Israel Egyptistä), kutsua pois synnistä; b) kutsua juhlaan; c) kutsua tiettyihin tehtäviin; d) antaa luonnetta vastaava nimi. Harvemmin sana tarkoittaa valitsemista.

16.Lainaus on kohdista 3 Moos 19:2 ja 20:7. Vrt. 3 Moos 11:44. »Ei kukaan ole pyhä niinkuin Herra» (1 Sam 2:2). Hänen pyhyytensä ilmentää hänen moraalista täydellisyyttään. Hänessä yhdistyvät täydellisesti vanhurskaus ja armo. Kristityn tulee olla Herransa kaltainen. Hänen velvollisuutensa on elää pyhää elämää. Se ei merkitse sitä, että hänestä tulisi täydellinen niin kuin Jumala, vaan että hän samastuu Jumalaan, niin että näkee ja arvostelee asiat hänen laillaan. Hänen tulee kunnioittaa sitä, mille Jumala antaa arvoa ja hylätä sellainen, mitä Jumala paheksuu. Tämä on ihmisen suurin kunnia, velvollisuus ja onni. Vrt. 1 Piet 2:9.

17.Vaikka Jumala tuomitseekin, häntä ei tässä kuvailla tuomarina, vaan Isänä. Pakanoilta ei voida muuta odottaakaan kuin epäpyhää elämää, kun otetaan huomioon, ketä he palvelevat. Mutta näin ei saa olla kristittyjen laita. He palvovat Isää, Luojaa, varjelijaa, siunaajaa, Vapahtajaa. Jumala on vanhurskas ja pyhä kaikissa teoissaan. Niinpä on aivan luonnollista edellyttää hänen lapsiltaan samaa.

18.Jakeessa 17 mainitun jumalanpelon lähteenä ja liikkeellepanevana voimana tulee aina olla se korkea hinta, joka heistä on maksettu. Heidän tulisi elää pyhässä pelossa sen tähden, että he tiesivät - "tietäen" ...

19.Ihminen voidaan ostaa vapaaksi vain Jeesuksen Kristuksen "verellä". Jeesus kuoli sovitusuhrina. Kristittynä elämisen vahvin motiivi, nimittäin Jeesuksen kuolema, olisi selittämätön, ellemme tietäisi hänen olleen sovitusuhri. Uskova kuuluu Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta. Kristuksessa uskova kuoli tultuaan ristiinnaulituksi hänen kanssaan. Tämän seurauksena hänen tulee myös elää Jumalalle. Hänestä maksettu lunnashinta oli kallis - Kristuksen veri. Vrt. Joh 1:29.

20.Jumalan iankaikkinen edeltätietäminen Kristuksen lunastusuhrista aikojen lopulla on toinen syy, miksi meidän tulee vaeltaa pyhyydessä. Pietarin aikaisempi julistus liittyy tähän. Ks. Apt 2:23; 3:18; 4:28.

21."Hänen kauttansa" kuvaa Jeesuksen tehtävää välimiehenä Jumalan ja ihmisten välillä (1 Tim 2:5). Ainoastaan hänen välityksellään me uskomme Jumalaan, ei johonkin jumalaan, kuten pakanat, ei myöskään vain siihen Jumalaan, jonka juutalaiset tunsivat, vaan siihen Jumalaan, joka herätti Herran Jeesuksen kuolleista ja asetti hänet kirkkautensa valtaistuimelle. Vrt. Pietarin puhe helluntaipäivänä, Apt 2:22-36.

Jeesuksen ylösnousemuksen ja kirkastuminen seurauksena usko voi levätä Jumalassa. Jae sulkee ulkopuolelle kaikki ne, jotka eivät usko hänen kauttaan Jumalaan, ja koskee kaikkia niitä, jotka ovat kaikkina aikoina uskoneet. Usko Jumalaan ilmentää sisäistä luottamusta häneen. Juuri tämä usko vanhurskauttaa jumalattoman (Room 4:5).

22.Uskon aitous voidaan todistaa vain kuuliaisuudella. Usko puhdistaa sydämen (Apt 15:9). Veljesrakkaus on uudestisyntymisen ja uskonvanhurskauttamisen todiste (1 Joh 3:14). Tässä rakkaudessa ei saa olla mitään väärää eikä teennäistä. Meidän tulee rakastaa hartaasti, lämpimästi, kaikin käytettävissä olevin voimin, puhtaasta sydämestä tulevalla rakkaudella. Kristitty rakastaa ennen kaikkea niitä, jotka ovat Kristuksessa, sen jälkeen kaikkia ihmisiä - toivoen, että näistäkin tulisi kristittyjä veljiä.

23.Vrt. j. 3. Katoava siemen synnyttää lihan, joka on kuoleman alainen. Sanan katoamaton siemen sitä vastoin saa aikaan iankaikkisen elämän. Jakeessa 3 painotettiin häntä, joka meidät synnytti ja sitä, mihin hän meidät synnytti. Nyt korostetaan sitä jumalallista siementä, jonka kautta meistä on tullut Jumalan lapsia. Tämän elämän ansiosta olemme muukalaisia uudestisyntymättömille. Se tekee meistä hengellisen perheen, jonka koti on taivaassa. Jumalan elävä sana on synnyttänyt meidät elävään toivoon (j. 3). Sanalla "pysyvä" Pietari korostaa Jes 40:6-8:sta otetun lainauksen tärkeintä kohtaa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo sanan olevan elävä ja voimallinen (4:12).

24.Tämä on vapaa lainaus Jes 40:6-8:sta. Ruoho on niin huonoa materiaalia, ettei sillä koskaan voi olla pysyvää arvoa. Näin on myös kaiken sen laita, mitä ihminen tekee. Se on katoavaa, se voidaan tuhota tai sen arvo alenee. Kukat ovat kauniita, mutta ne eivät kestä ikuisesti. Vain se, mikä tulee Jumalalta, pysyy.

25.Herran sana on katoamaton siemen. Sitä saarnattiin heille "ilosanomana". Se tuli heidän sydämiinsä, ja he syntyivät uudesti sen kautta (j. 3). Näin he siirtyivät uuteen, hengelliseen elämään. Kristityt on tietenkin kutsuttu elämään iankaikkisuutta varten (jj. 22, 23). Vrt. Ps 119:89.

 
©2019 IKUISUUDEN OVI - suntuubi.com