Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

1. Pietarin kirje

Luku 2

1. Pankaa siis pois kaikki pahuus, kaikki vilppi, teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu.

2. Niin kuin vastasyntyneet lapset janotkaa sanan väärentämätöntä maitoa, jotta te sen avulla kasvaisitte pelastukseen,

3. jos kerran olette maistaneet, että Herra on hyvä.

4. Elävinä kivinä

Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset tosin ovat hylänneet mutta joka Jumalan silmien edessä on valittu ja kallis.

5. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhrataksenne hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.

6. Sanotaanhan Raamatussa:

        "Katso, minä asetan Siioniin kulmakiven, valitun ja kalliin. Joka häneen uskoo, ei joudu häpeään."

7. Teille, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko,

        on siitä kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut huippukivi (Huippukivi on holvikaaren ylin kivi, joka yhdistää holvikaaren ja pitää sen koossa.),

8. kompastuskivi, loukkauksen kallio.

Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se heidän osakseen on määrättykin.

9. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa.

10.     Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa, ette olleet armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja.

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: 1Piet. 2:1-10)

 

Elävä kivi ja Jumalan kansa

 

1.Kirjoitettuaan ensin, että uskova on Kristuksessa uudestisyntynyt uudeksi ja toisenlaiseksi luomukseksi, Pietari mainitsee nyt, mistä tulee luopua ja mitä ottaa vastaan. Tässä jakeessa puhutaan vanhan luonnon ilmentymien pois panemisesta. "Pahuus" tarkoittaa kaikkea mikä on pahaa, myös kielteisiä tunteita toisia kohtaan. "Vilppi" merkitsee epärehellisyyttä kanssakäymisessä toisten kanssa ja itsensä vilpillistä esiin tuomista. "Ulkokultaisuus" on kaksinaamaisuutta. "Panetteluun" kuuluu monenlaisia piirteitä, mm. pahan puhuminen toisista, loukkaavien ja vahingollisten asioiden kertominen heistä. Kaikki tällainen kristityn on lopetettava.

2.He ovat uudestisyntyneet totuuden sanan kautta (1:23), ja uutta elämää on ravittava oikealla ruoalla. "Maito" kuvaa tässä evankeliumin puhdasta ja oikeaa opetusta. Sen merkitys ei ole sama kuin 1 Kor 3:2:ssa, jossa maito on kiinteän ravinnon vastakohtana.

3.Pietari uskoo lukijoidensa maistaneen Jumalan hyvyyttä. Hän oli antanut heille ainoastaan sellaista, mikä oli hyvää ja terveellistä. Vrt. Ps 34:9. Pietari ei lainaa suoraan tätä psalmia, mutta käyttää sitä omien ajatustensa ilmaisemiseen. Se, mikä on totta Herrasta, on yhtä totta Kristuksesta.

4.Tämä on se perustus, jonka varaan kristitty rakentaa, luja ja varma pohja. "Valittu" kuvaa sitä, että hänet on koeteltu ja erotettu palvelemaan erityisen merkittävässä tehtävässä. Valitessaan jo iankaikkisuudessa Poikansa ihmisten Vapahtajaksi ja hengellisen temppelin peruskiveksi Jumala kyllä tunsi hänet. Hän tunsi hänen voimavaransa ja oli varma siitä, että hän pystyisi suorittamaan kaikki hänelle uskotut tehtävät.

5.Elävien kivien elämän lähde on Kristus. Iankaikkisen elämän saadessaan jokainen uskova tulee Herransa kaltaiseksi ja on elävänä kivenä hengellisessä rakennuksessa. Ne. jotka näin muodostavat Jumalan temppelin, ovat myös hänen pappejaan, pyhitettyjä ja puhtaita, voidakseen uhrata hengellisiä uhreja. Tämä koskee kaikkia uskovia.

6.Lainaus on Jes 28:16:sta. mutta siinä sanotaan, että sen, joka uskoo, ei tarvitse paeta. Hän ei siis pakene äkillisen pakokauhun vallassa. häpeissään siitä, että hänen toivonsa on rauennut tyhjiin. Se. joka joutuu häpeään, on hämillään ja epävarma. Tähän kulmakiveen voi luottaa täysin ja rakentaa sen varaan, ja sille rakentava on aina siitä riippuvainen. Kivi asetettiin Siioniin, siis Jumalan kansan keskuuteen. Hän oli kaikkien yläpuolella. mutta eli kuitenkin heidän keskellään ja oli kuin yksi heistä.

7.Kristukseen uskominen merkitsee, että ihminen rakentaa hänen varaansa, sen elävän kulmakiven, joka on arvokas ja kallis (j. 4). Tämän johdosta kristittyäkin pidetään kunniassa, eikä hän joudu häpeään (j. 6). Tämän vastakohtana on se häpeä, jota ei-uskovat joutuvat kokemaan. Heille rakentajien hylkäämästä kulmakivestä on tullut kivi, johon he kompastuvat ja loukkaavat itsensä. Tämä on seurausta heidän tottelemattomuudestaan. Se, joka hylkää Jeesuksen ja hänen oppinsa, joutuu kadotetuksi.

8.Näistä ihmisistä tulee Jeesuksen vihollisia sen tähden, että he eivät usko sanaa. Jumala ei voi eikä tahdo muuttaa Kristusta eikä sanaansa. Hän ei siirrä tätä kiveä muualle ollakseen pahoille ihmisille mieliksi, sillä se merkitsisi kaikille kadotusta. Ne, jotka hylkäävät heille pelastukseksi tarjottavan Jumalan armon, joutuvat kadotukseen. Sen tähden Kristus on asetettu lankeemukseksi monille, »merkiksi, jota vastaan sanotaan» (Luuk 2:34). Olemme epäuskoisia sanaa kohtaan, ellemme tottele sitä. Jumalan tahto on, että uskomme häneen, joka on lähetetty meille pelastukseksi (Joh 6:40), ja hänen tahtonsa on ilmoitettu sanassa.

9.Sana "suku" osoittaa, että uskovat kuuluvat suureen yhteisöön. Se kuvaa hengellisen alkuperän yhteyttä ja osoittaa heidän olevan erillään maailmasta. He ovat sekä kuninkaita että pappeja (Ilm 1:6). Israel oli valittu tähän tehtävään kaikkien maailman kansojen joukosta (2 Moos 19:5,6). Tämän lopullinen toteutuminen maan päällä sekä hengellisen että kirjaimellisen Israelin osalta kuuluu tulevaisuuteen (Ilm 5:10). Heidän ei tulisi julistaa omia hyveitään, vaan hänen tekojaan. Heillä ei ole mitään syytä korottaa itseään toisten yläpuolelle, sillä he ovat itse kerran olleet samassa pimeydessä, ja pelkästään Jumalan armon avulla he ovat päässeet siihen valkeuteen, jota heidän tulee näyttää toisillekin.

10.He eivät aina olleet kuuluneet Jumalalle, mutta nyt he olivat hänen omiaan. Ennen he olivat eläneet Jumalan armon ulkopuolella, mutta nyt he olivat ottaneet sen vastaan. Raamatun kohta (Hoos 2:23), johon Pietari viittaa, tarkoittaa epäilemättä Israelia, mutta sitä käytetään tässä myös uusitestamentillisesta seurakunnasta.

 

Sivun alkuun 

©2019 IKUISUUDEN OVI - suntuubi.com