Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

1. Pietarin kirje

1. Luku 4

Elämänmuutos

Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, ottakaa tekin aseeksenne sama mieli - sillä se, joka on kärsinyt lihassa, on lakannut synnistä -

2. ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen, vaan Jumalan tahdon mukaan.

3. Riittäähän, että menneen ajan olette noudattaneet pakanoiden tahtoa ja eläneet irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäilyissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalien palvelemisessa.

4. Nyt he oudoksuvat sitä, että te ette juokse heidän mukanaan samaan riettauden tulvaan, ja rienaavat.

5. Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.

6. Sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, että heidät tosin olisi tuomittu lihassa kuten muutkin ihmiset mutta että he saisivat elää hengessä, niin kuin Jumala elää.

7. Kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis ymmärtäväisiä ja raittiita voidaksenne rukoilla.

8. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan kestävää, sillä rakkaus peittää syntien paljouden.

9. Olkaa vieraanvaraisia toinen toisellenne, nurisematta.

10. Palvelkaa toisianne Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina sillä armolahjalla, jonka kukin on saanut.

11. Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: 1Piet. 4:1-11)

 

Kristuksen mielenlaatu uudessa elämässä

 

1.Kristus tuli lihaksi (Joh 1:14). Hän pukeutui ihmisluontoon voidakseen elää ihmisenä maan päällä. Pietari on jo maininnut Kristuksen kärsimykset (2:21; 3:18). Kristusta vainottiin, ja siksi me. hänen seuraajansa, emme voi odottaa saavamme osaksemme muunlaista kohtelua (Joh 15:20). Hän kärsi lihassa, so. hän kärsi ruumiillisen kuoleman. Hän kuoli syntien tähden, 3:18, ja poisti ne siten kerta kaikkiaan, Room 6:9-11; Hebr 10:11-14. Tämä ajatus meidänkin tulee ottaa aseeksemme. Meidänkin tulee kuolla pois kaikesta siitä, minkä vuoksi Kristus kuoli.

2.Jumalattomien ihmisten synnilliset himot eivät enää saa olla heidän lakinaan, vaan yksin Jumalan tahdon tulee ohjata kaikkea. Sitä heidän tulee noudattaa koko loppuelämänsä maan päällä. Kristittyjen tulee varustautua jakeessa 1 mainitusta syystä, ja tuloksena on siinä sanottu asia. Kristityn päämäärä ja toivo on päästä eroon synnistä iankaikkisesti. Ennen hän oli kuollut rikoksiinsa ja synteihinsä (Ef 2:1). Nyt hänen tulee elää Jumalalle.

3."Ottakaa aseeksenne" tarkoittaa vakaata vaellusta. Jos kirje on kirjoitettu pääasiassa juutalaiskristityille, nämä apostolin sanat osoittavat, että lukijatkin olivat olleet pakanallisten himojen vallassa. Sana "tahto" ilmaisee voimakasta lumoa. Pakanat halusivat suostutella kristityt uudelleen noudattamaan heidän tapojaan uskoontulon jälkeen, mutta apostoli korostaa, että entinen sai jo riittää. "Kauhea", häpeällinen. kuvaa sopimatonta ja hillitöntä käytöstä. Muut sanat kuvaavat enemmänkin yksittäisiä syntejä. "Himot" viittaa seksuaaliseen epäpuhtauteen. Kaikki epäjumalanpalvelus on vastoin Jumalan lakia. Siihen liittyi epäilemättä myös seksuaalista holtittomuutta.

4.Pietari viittaa tässä siihen pakanalliseen yhteiskuntaan, jossa he elävät. Toiset eivät ymmärrä, etteivät uskovat enää osallistu heidän synteihinsä. He arvostelevat ja pilkkaavat heitä eivätkä käsitä, miksi ihmisten asenteet ovat kokonaan muuttuneet. "Juosta mukana", ilmaisu, joka kuvaa innokasta seuraamista.

5.Tuomari on Kristus, ja "elävät ja kuolleet" kuvaa kaikkia ihmisiä. Muutamat ovat elossa täällä maan päällä tuomarin saapuessa. mutta toiset on haudattu. Se. että tuomari on "valmis tuomitsemaan", osoittaa tämän voivan tapahtua milloin tahansa. Niiden, jotka nyt pilkkaavat, on tehtävä tili hyökkäyksistään kristittyjä vastaan. Ne, jotka syyttävät heitä väärin perustein, joutuvat itse vanhurskaan tuomarin syytettäviksi (Juud 15).

6.Tätä julistettiin niille, jotka nyt ovat kuolleet, mutta jotka olivat sen kuullessaan elossa. Evankeliumin julistuksen tarkoitus on, että ne. jotka sen kuulevat, eläisivät ikuisesti. Pietari kirjoittaa tämän selittääkseen jaetta 5. Kaikki pilkkaajat joutuvat tuomarin eteen, niin elävät kuin kuolleetkin. Ne. jotka mainitaan tässä, joutuivat evankeliumin kanssa kosketuksiin, mutta eivät välittäneet siitä. He jatkoivat pilkkaamista.

7.Jumalattomien pilkka päättyy pian (jj. 3,4), samoin vanhurskaan kärsimys (Jaak 5:8,9). Ainoastaan pitkämielisyytensä tähden Jumala pysyy päätöksessään evankeliumin julistamisesta kaikille kansoille. Kärsivällisyytensä tähden hän lykkää tuomiotaan. "Maltillisuus" ja "raittius" ovat jakeessa 3 mainittujen syntien vastakohtia. Kristittyjen tulee elää aina odottaen Kristuksen tulemusta.

8."Rakkaus" on se ominaisuus, joka täydentää ja kruunaa kaikki muut hyveet. Vrt. Kol 3:14. Rakastamalla uskova osoittaa olevansa Jumalan lapsi, Jeesuksen todellinen opetuslapsi (1 Joh 3:14; 4:7,8). Meidän tulee suhtautua toisiimme niin kuin Jumala on suhtautunut meihin.

9.Tämä on yksi tapa, jolla voidaan ilmaista kristillistä Lähimmäisenrakkautta. Vrt. Room 12:13; 3 Joh 5-8. Sana "nurkumatta" viittaa siihen, että joidenkin mielestä tämä oli rasite. Sitä tulee pitää etuoikeutena, itse Kristuksen palvelemisena. Matt 25:35,38,40.

10.Jumalan antamia lahjoja ei koskaan ole tarkoitettu yksin vastaanottajalle itselleen. Niitä tulee käyttää siunaukseksi toisille, ja oikeastaan ne ovat vain lainaa Jumalalta. Sana "armolahja" ilmaisee sen olevan erityinen Jumalan antama varustus, ei vain synnynnäinen ominaisuus tai lahjakkuus. Kaikki kristityt ovat saaneet jotakin. ja jokaisen tulee palvella sillä lahjalla. minkä on saanut. Lahjat ovat varsin erilaisia, mutta kaikki ne ilmentävät Jumalan armoa. Kukaan ei voi käyttää lahjaansa oikein, jos eristäytyy muista.

11.Havainnollistaakseen jakeen 10 ajatusta Pietari mainitsee erikseen kaksi armolahjaa: Jumalan sanan julistuksen ja toisten palvelemisen. Jumalan sanaa tulee julistaa niin kuin Herran Henki sen ilmoittaa. Julistuksen tulee olla Jumalan sanan mukaista. Riippumatta siitä, minkä tehtävän olemme saaneet, meidän on syytä muistaa, että se, mitä meillä on, on Jumalalta saatua.

 

Sivun alkuun 

©2019 IKUISUUDEN OVI - suntuubi.com