Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

1. Pietarin kirje luku 4. jatkuu…

 

12. Kärsiminen kristittynä

Rakkaani, älkää oudoksuko sitä tulenpoltetta, jossa olette ja jossa teitä nyt koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa.

13. Päinvastoin iloitkaa sitä mukaa kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös hänen kirkkautensa ilmestyessä.

14. Jos teitä pilkataan Kristuksen nimen tähden, olette autuaita, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää päällänne.

15. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tai siksi, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin asioihin.

16. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön tästä nimestään Jumalaa.

17. Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia?

18.     Jos vanhurskas vaivoin pelastuu, mihin joutuukaan jumalaton ja syntinen?

19. Sen tähden myös ne, jotka kärsivät Jumalan tahdon mukaan, uskokoot sielunsa uskollisen Luojan haltuun ja tehkööt sitä, mikä on hyvää.

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: 1Piet. 4:12-19)

 

Kärsimysten siunaus

 

12.Kristittynä oleminen ei ole koskaan helppoa. Joillekin se merkitsee yksinäisyyttä, toisille uhrautumista, itsensä kieltämistä ja vainoja. Koettelemukset ovat väistämättömiä. Ihmisluontoon kuuluu poikkeavien ja erilaisten, niin ollen myös kristittyjen, vastustaminen ja epäileminen. Kristukseen uskova asettuu vastatusten maailman kanssa yhdessä Kristuksen kanssa, sillä hän on omaksunut uuden elämäntavan. Ne, jotka haluavat päästä osallisiksi Kristuksen kirkkaudesta, joutuvat myös maan päällä ollessaan kokemaan samoja kärsimyksiä ja samaa häväistystä kuin hän. "Helle". koetus, on myös koe, ja se tulee ainoastaan todellisten kristittyjen osalle apostolin kuvaamalla tavalla.

13.Kristitty oppii kärsimyksissä ymmärtämään, että hänen kokemansa on yhteyttä Kristuksen kanssa. Hän kulkee Jeesuksen jalanjäljissä, hänen, joka oli kipujen mies. Samoin kuin hän oli maailmassa, kristittykin on maailmassa ja maailma kohtelee häntä samoin kuin Jeesusta. Ei meidän pidä iloita kärsimyksistä sinänsä, vaan siitä, että koemme niitä Jeesuksen Kristuksen edustajina. Se, joka kärsii hänen kanssaan, myös kirkastetaan hänen kanssaan (Fil 3:10). Näiden apostolin sanojen mukaan kärsimys ei suinkaan ole rangaistus, vaan etuoikeus.

14.Tämän pilkan Pietari on maininnut aikaisemmin jakeessa 4. Jakeessa 5 kerrotaan, mitä Jumala aikoo näille pilkkaajille tehdä. Tässä jakeessa sanotaan, mitä Pyhä Henki tekee niille, joita solvataan. Jakeissa 3 ja 4 herjauksen syyksi ilmoitetaan se, että kristitty kieltäytyy osallistumasta pakanoiden epäjumalanpalvelukseen. Tässä Pietari puhuu asian toisesta puolesta, yhteydestä Jeesuksen nimeen. Kristuksen viholliset vihaavat hänen nimeään ja ilmoitustaan, ja he vihaavat myös niitä, jotka siihen uskovat. Mitä pahempi on maailman pilkka, sitä siunatumpi on taivaan vastaus siihen. Kristityn on sen tähden syytä iloita siitä, että joutuu pilkan kohteeksi. Vihollinen pilkkaa, mutta Jumalan Henki lupaa kirkkauden.

15.Kristitty ei saa toimia niin, että häntä vainotaan rikollisena. Siinä tapauksessa vihollinen yhdistää hänen nimensä Kristukseen, ja samalla seurakunta ja Vapahtaja joutuvat kärsimään rikkomuksesta. "Murhaaja" ja "varas" ovat kaksi rikollistyyppiä, kun taas "pahantekijä" on kaikella muulla tavalla lain rikkoja. "Sekaantuu hänelle kuulumattomiin (allotrioepiskopos), ilmaisu, joka esiintyy Ut:ssa vain tässä. Se on tuntematon myös muussa kreikankielisessä kirjallisuudessa, ja on mahdollista, että Pietari on keksinyt sen itse tähän tarkoitukseen. "Allotrios" tarkoittaa mm. 'toisen oma', kun taas "episkopos" kuvaa johonkin katsojaa. Sana voi merkitä toisten oman himoitsemista tai toisten asioihin sekaantumista. Vrt. 2 Moos 20:17.

16.Kristityn tulee kärsiä sillä tavalla, että kärsimisen ansiosta Jumalan nimi tulee ylistetyksi. Hänen elämänsä ja käyttäytymisensä tulee osoittaa selvästi, ettei hän ole ansainnut' kokemaansa kärsimystä. Elämällään ja kärsimisellään kristitty suosittelee sitä nimeä, jota hän tunnustaa. Sanat korostavat, että jakeen 15 kuvaamalla tavalla kärsivä ei kärsi kristittynä. Sana "kristitty" on jyrkkä vastakohta jakeessa 15 käytetyille neljälle ihmistyypille. Kristitty kärsii vanhurskauden tähden (3:14) ja syyttömänä, kuten Kristuskin (Luuk 23:41).

17."Aika" - sopiva aika, määräaika. On korkea aika, että Jumala alkaa tuomionsa! Jumalallinen sääntö on, että hän alkaa tuomion omasta kansastaan (Jes 10:12,13; Hes 9:6; Jer 25:29; 49:12). "Jumalan huone" on hengellinen huone (2:5), elävän Jumalan seurakunta (1 Tim 3:15), »hänen huoneensa olemme me» (Hebr 3:6). Vanhurskaan kärsimykset ovat osa Jumalan tuomiota, sillä niiden tarkoitus on kuritus (Hebr 12:6). Sen tähden hänen tulee myös kunnioittaa Jumalaa niiden välityksellä. Mutta tuomio ei pääty vanhurskaisiin, vaan se jatkuu jumalattomiin. Saattaa käydä niin, että heidän tuomionsa viipyy. ja voi näyttää siltä, että he välttyvät siltä, mutta tuomio tulee kuitenkin.

18.Vainot ovat niin ankaria, koetukset niin suuna, kiusaukset niin moninaisia ja oma luonto niin heikko, että kristityn on taisteltava päästäkseen lopulliseen pelastukseen. Mutta jos hän pysyy Kristuksessa, pelastuminen on varmaa. "Jumalaton ja syntinen" ei tarkoita kahta eri ihmisryhmää. vaan yhtä ja samaa. Nämä ovat niitä. jotka sekä mieleltään että käytökseltään vastustavat Jumalaa, rikkovat hänen lakinsa eivätkä välitä hänen pelastuksestaan.

19.Nyt apostoli esittää loppupäätelmän tästä aiheesta. Kaikki eivät joudu kärsimään yhtä paljon. Jumalan tahto ratkaisee, ketkä kärsivät eniten. Jumala antoi kaikille elämän, ja kun hän sallii heidän kärsivän, se johtuu hänen armollisesta tahdostaan. "Luoja" muistuttaa Jumalan kaikkivaltiudesta, kun taas sana "uskollinen" viittaa hänen lupauksiinsa, jotka tulevat toteutumaan.

 

Sivun alkuun 

©2019 IKUISUUDEN OVI - suntuubi.com